Restaurace na letišti TočnáResturant at Tocna airport

Původní restaurace na letišti Točná byla uzavřena. V roce 2010 jsme začali připravovat stavbu nové, moderní, a nekuřácké restaurace, určené pro cyklisty a rodiny s dětmi. Proti stavbě se však postavil Útvar rozvoje hlavního města Prahy, neboť pozemek, určený pro stavbu restaurace je součástí celoměstského systému zeleně, ve kterém je možné umisťovat pouze stavby a zařízení související s provozem a údržbou těchto ploch.  Vzhledem k tomu, že restaurace na letišti Točná měla být zdaleka nejvýnosnějším prvkem celého projektu, celá situace nás mrzí stejně jako vás, návštěvníky letiště.

We are sorry to announce, that we are unable to obtain building permission for new, planned restaurant.

Close Menu