Záchody na dětském hřišti otevřeny.Prosíme, udržujte čistotu.

Nová zpevněná komunikace: Při cestě na dětské hřiště je možno využít zbudovené komunikace z Cholupic.Jezděte pomalu prosím.

Restaurace na letišti
Původní restaurace na letišti Točná byla uzavřena.

Právní status letiště
Letiště Točná je součástí veřejné dopravní infrastruktury ČR a integrovaného záchranného systému.  Spadá do kompetence Úřadu pro Civilní Letectví a pod státní dozor Ministerstva Dopravy. Letiště Točná je uznanou veřejně prospěšnou stavbou hlavního města Prahy. Kolem letiště jsou vyhlášena ochranná pásma, která mají zamezit existenci výškových budov v jeho bezprostředním okolí, běžnou výstavbu však neomezují. Letiště je plně financováno ze soukromých zdrojů a nečerpá žádné dotace EU ani státu, či obce. Letiště je jedno z několika mála letišť v ČR jehož existence není ohrožena nevyřešenými majetkovými vztahy. Provozovatel letiště se smluvně MČ Prahy 12 zavázal, že na letišti nedojde ke zvýšení počtu vzletů a přistání.

Omezení hluku na letišti
Děláme vše pro to, aby naše letiště nerušilo obyvatele okolních obcí. Zde je výčet opatření, které jsme přijali:

1. Dráhu letiště jsme mírně natočili tak, aby se letadla mohla vyhnout lépe obci Cholupice.
2. Letiště není sídlem žádné letecké školy, která by prováděla výcvik na motorových letounech.
3. Z letiště zmizely hlučné letouny Zlín 43 a 142.
4. Status letiště jsme změnili tak, že máme plně pod kontrolou kdo může na letiště přiletět.

Dětské hřiště pro veřejnost
Na letišti jsme otevřeli dětské hřiště pro veřejnost a staráme se o něj. Je otevřené od rána, do večera a na noc se zamyká. Více info ZDE.

Dřevěné lavičky v okolí
V okolí letiště umisťujeme dřevěné lavičky pro veřejnost. Prosím udržujte v jejich okolí čistotu.

Modelářské letiště
Populární modelářské letiště je přístupné členům občanského sdružení Modeláři Točná. S ohledem na hluk je na něm povolen  provoz pouze elektrických modelů.

Příjezdová komunikace do Cholupic
Zpevněná příjezdová komunikace do Cholupic by měla být dokončena do konce roku 2014.

Sponzorujeme SK Cholupice
Sponzorujeme fotbalové družstvo Sk Cholupice.

Pro naše sousedy: fotografie Dolních Břežan a Cholupic
Pro naše sousedy z okolních obcí jsme připravili fotografie jejich obcí ve vysokém rozlišení.