Jsme skupina leteckých nadšenců, kteří mají  slabost pro historická letadla. Jsme lidé nezatížení minulostí, kteří respektují právo svých sousedů na klid. Dobře si uvědomujeme, že letiště Točná není vhodné pro letecký výcvik a nemůže ani nabídnout dostatek hangárových ploch, pro majitele malých letadel v Praze.

Domníváme se, že umístění letiště uprostřed přírody je přímo předurčené k tomu, aby Točná i nadále zůstala oblíbeným výletním místem nejenom pro piloty, ale i pro celé rodiny.

Naším cílem je na letišti shromáždit sbírku historických letadel, která jsou v letuschopném stavu. Tato letadla by měla být umístěna v hangáru, do kterého by mohla nahlédnout i veřejnost. Historická letadla by na letišti čas od času létala, takže návštěvníci letiště, by se měli stále na co dívat.

Nemáme žádné ambice dělat z letiště dopravní uzel, či “hlavní” pražské letiště pro sportovní létání. Cílem je zachovat intimní a přírodní ráz lokality a provozovat letiště, jako letiště klubového charakteru. I přesto, že jsme se zavázali, že nezvýšíme provoz, jsme přesvědčeni o tom, že celý projekt bude ekonomicky soběstačný.

Některé naše cíle a záměry, se kterými jsme do projektu vstupovali v roce 2008 jsme museli přehodnotit.

Nečerpáme žádné dotace, ani žádnou jinou formu podpory z veřejných zdrojů.