top of page

Právní info o provozovateli

Kontakt pro letecký provoz a akutní případy: 

 

email: airport@tocna.cz

tel: 724443882

Poskytování informací známému provozu PPR není vyžadováno.

Obecné informace o dětském hřišti, přístupu veřejnosti do hangáru historických letadel, zajímavé dění: 

 

tel.: 602 112 696,

email: airport@tocna.cz

Sídlo firmy:

Letecké Muzeum Točná, s.r.o.
Radlická 608/2
150 00 Praha 5

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 59937.

IČO 25672037

Právní status​ letiště

Letiště Točná je součástí veřejné dopravní infrastruktury ČR a integrovaného záchranného systému.  Spadá do kompetence Úřadu pro Civilní Letectví a pod státní dozor Ministerstva Dopravy. Letiště Točná je uznanou veřejně prospěšnou stavbou hlavního města Prahy. Kolem letiště jsou vyhlášena ochranná pásma, která mají zamezit existenci výškových budov v jeho bezprostředním okolí, běžnou výstavbu však neomezují. Letiště je plně financováno ze soukromých zdrojů a nečerpá žádné dotace EU ani státu, či obce. Letiště je jedno z několika mála letišť v ČR jehož existence není ohrožena nevyřešenými majetkovými vztahy. Provozovatel letiště se smluvně MČ Prahy 12 zavázal, že na letišti nedojde ke zvýšení počtu vzletů a přistání.

Omezení hluku na letišti

 

Děláme vše pro to, aby naše letiště nerušilo obyvatele okolních obcí.

 

Zde je výčet opatření, které jsme přijali:

  1. Dráhu letiště jsme mírně natočili tak, aby se letadla mohla vyhnout lépe obci Cholupice.

  2. Letiště není sídlem žádné letecké školy, která by prováděla výcvik na motorových letounech.

  3. Status letiště jsme změnili tak, že máme plně pod kontrolou kdo může na letiště přiletět.

bottom of page